Yugo M48
00:11:18
ILOVESHOOTINGSHIT
9 Views · 4 days ago
M53 (MG42) project update
00:02:45
ILOVESHOOTINGSHIT
25 Views · 22 days ago
G.S.G. STG44 - 7 Years Later
00:07:55
ILOVESHOOTINGSHIT
33 Views · 26 days ago
22LR vs Phone Battery
00:02:58
ILOVESHOOTINGSHIT
297 Views · 1 month ago
Zastava M70 - First Impression
00:06:04
ILOVESHOOTINGSHIT
391 Views · 1 month ago
gsg mp40 review
00:16:15
ILOVESHOOTINGSHIT
29 Views · 1 month ago
Century Arms FAL
00:07:55
ILOVESHOOTINGSHIT
44 Views · 2 months ago
See all videos