jiujitsu2000
jiujitsu2000 14 Nov 2019
23

Up next


Olight S10 - an oldie but a goldie - 400 lumens

 76 Views
In General

Jiujitsu2000 UNFILTERED:
https://www.youtube.com/channe....l/UC82PYyEhesCFBbpTI

Donations for Jiujitsu2000:
https://www.paypal.me/jiujitsu2000

want to contact me?
jiujitsu2000@yahoo.com

I wear an XL t-shirt

Need a solid flashlight?
https://olight.idevaffiliate.c....om/idevaffiliate.php

Show more

Up next